PK-yrityksissä on potentiaalia kasvuun, kansainvälistymiseen ja työllistämiseen

Suomessa on elinvoimainen pk-yrityskanta, josta löytyy paljon potentiaalia kotimaiseen ja kansainväliseen kasvuun, vaurauden luontiin ja työllistämiseen. Kehittämiseen olisi kuitenkin panostettava yhtä kunnianhimoisesti kuin startup-yrityksiin tai innovaatiotoimintaan, jotta kilpailukyky paranee, rahoitus järjestyy ja kasvu on mahdollista.

Tukea kasvun rahoituksen hankkimiseen ja omistajanvaihdoksiin

Suomessa tavoitteena pitäisi olla merkittävästi suurempi joukko terveesti kasvavia, kannattavia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskisuuria yrityksiä. Se rakentaa vaurautta, hyvinvointia ja parempaa tulevaisuutta myös nuorille ja tuleville sukupolville.

Kasvun rahoittaminen on ollut pitkään vaativaa pk-yrityksille, Valitettavan monet jäävät ilman kipeästi kaipaamaansa riskirahoitusta.

Esimerkiksi Suomessa myös hylätään valtaosa Euroopan investointipankin ESIR-rahoitushakemuksista. Syyt hylkäyksille vaihtelevat heikosti laadituista hakemuksista liiketoimintamallin tai ansaintalogiikan epäselvyyteen, haettavan rahoituksen vaikuttavuusarvioinnin ohuuteen, puutteellisiin tietoihin markkina- ja kilpailutilanteesta ja laskelmien epätäsmällisyyteen.

Useimmiten kyse on hakemuksen vaativuuden aliarvioimisesta ja puutteista tiedonhankinnassa. Asiantuntijan kanssa laadittu rahoitussuunnitelma ja -hakemus parantavat merkittävästi mahdollisuuksia lisärahoituksen hankkimisessa.

Pk-yrityksen omistajista jo 80 000 yli 55-vuotiaita

Yritysten omistajanvaihdosten ennakoidaan tuplaantuvan lähivuosina. Syy on on omistajayrittäjien ikääntyminen, Jo noin 80 000 yrityksen omistajat ovat yli 55-vuotiaita, joten suunnitelmat eläkkeelle siirtymiseksi ovat ajankohtaisia.

Omistajavaihdosten lisääntyminen kasvattaa myös yrityskauppojen rahoitustarvetta. Kotimaasta ei välttämättä löydy pääomia kaikille kaupoille. Siksi etenkin voimakkaasti kasvavien ja suurempien pk-yritysten kannattaa ajoissa pohtia, löytyisikö ulkomailta yrityskaupan rahoittajiksi luotettavia sijoittajia. Kokeneiden asiantuntijoiden avulla hankitut kansainväliset kontaktit voivat tuoda myös