Kestääkö yrityksesi sijoittajan kuntotarkastuksen?

Sijoittajien tapaaminen lisärahoitusta varten on kasvuhakuisen yrityksen kuntotarkastus. Kiinteistökaupan tapaan sijoittaja ei halua löytää rahoituspäätöksen jälkeen piilovirheitä kuten puutteellisia laskelmia tai epärealistisia analyyseja tulevaisuudesta. Onnistunut sijoittajatapaaminen edellyttää kunnollista valmistautumista.

Perusta sijoittajatapaamiselle on panostaminen huolellisesti tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan sekä arvioon yrityksen markkinatilanteesta ja kilpailuasemasta. Yhtä tärkeää on ymmärtää sijoittajien ajatusmaailmaa ja varautua heidän kysymyksiinsä huolellisesti.

Sijoittajan näkökulmasta yrityksen tulevaisuuden ennusteiden, käsitysten omasta markkina- ja kilpailuasemasta on oltava realistisia. Jos esimerkiksi osaamisessa ja resursseissa on puutteita, olisi osoitettava, miten nämä saadaan kuntoon ja missä ajassa. Faktapohjan ollessa puutteellinen yritys ei saa lisärahoitusta.

Sijoittaja kannattaa tavata vain hyvin valmistautuneena

Slushissa start up -yritykset harjoittelevat huolellisesti esityksiään sijoittajia varten. Pieteetillä valmistellut ja harjoitellut esitykset sekä hyvä tarina eivät kuitenkaan vielä riitä sijoituspäätöksille. Ilman taloudellisia laskelmia ja markkina-analyysia rahaa ei tule Slushissakaan.

Sijoittajatapaamisiin kannattaa panostaa, kun yritys päättää kasvaa ja tarvitsee siihen lisärahoitusta. Vakiintuneilla pk-yrityksillä on perusta kunnossa ja näyttöä tuloksista. Osaavan asiantuntijan kanssa laadittu rahoitushakemus, esitysmateriaali ja sen harjoittelu maksavat itsensä takaisin myönteisenä rahoituspäätöksenä.

Sijoittajille esiintyminen on täysin erilaista kuin asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Tarvitaan laaja, monipuolinen ja joustava esitysaineisto. Ennen kaikkea se on pystyttävä räätälöimään ja esittämään tapauskohtaisesti. Sijoittaja hakee aina tuottoa sijoitukselleen, eikä ole ostamassa yrityksen tuotteita.