Kestääkö yrityksesi sijoittajan kuntotarkastuksen?

Sijoittajien tapaaminen lisärahoitusta varten on kasvuhakuisen yrityksen kuntotarkastus. Kiinteistökaupan tapaan sijoittaja ei halua löytää rahoituspäätöksen jälkeen piilovirheitä kuten puutteellisia laskelmia tai epärealistisia analyyseja tulevaisuudesta. Onnistunut sijoittajatapaaminen edellyttää kunnollista valmistautumista.

Perusta sijoittajatapaamiselle on panostaminen huolellisesti tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan sekä arvioon yrityksen markkinatilanteesta ja kilpailuasemasta. Aumentor Oy:n Jouni Karvon mukaan yhtä tärkeää on ymmärtää sijoittajien ajatusmaailmaa ja varautua heidän kysymyksiinsä huolellisesti.

”Sijoittajan näkökulmasta yrityksen tulevaisuuden ennusteiden, käsitysten omasta markkina- ja kilpailuasemasta on oltava realistisia. Jos esimerkiksi osaamisessa ja resursseissa on puutteita, olisi kerrottava, miten nämä saadaan kuntoon ja missä ajassa”, Karvo sanoo.

”Faktapohjan ollessa puutteellinen yritys ei saa lisärahoitusta. Esimerkiksi Suomessa hylätään valtaosa Euroopan investointipankin ESIR-rahoitushakemuksista. Syy hylkäyksille on useimmiten heikosti laadittu hakemus, haettavan rahoituksen vaikuttavuusarvioinnin ohuus, puutteelliset tiedot ja laskelmien epätäsmällisyys”, Karvo toteaa.

Sijoittaja kannattaa tavata vain hyvin valmistautuneena

Slushissa start up -yritykset harjoittelevat huolellisesti esityksiään sijoittajia varten. Pieteetillä valmistellut ja harjoitellut esitykset sekä hyvä tarina eivät kuitenkaan vielä riitä sijoituspäätöksille. Ilman taloudellisia laskelmia ja markkina-analyysia rahaa ei tule Slushissakaan.

Sijoittajatapaamisiin kannattaa siis panostaa. ”Vakiintuneilla pk-yrityksillä on perusta kunnossa ja näyttöä tuloksista. Kun yritys päättää kasvaa ja tarvitsee siihen lisärahoitusta, voivat hyvät ulkopuoliset neuvot tulla halvaksi. Osaavan asiantuntijan kanssa laadittu rahoitushakemus, esitysmateriaali ja sen harjoittelu maksavat itsensä takaisin myönteisenä rahoituspäätöksenä”, Jouni Karvo toteaa.

”Sijoittajille esiintyminen on täysin erilaista kuin asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Siksi tarvitaan laaja, monipuolinen ja joustava esitysaineisto. Ennen kaikkea se on pystyttävä räätälöimään ja esittämään tapauskohtaisesti.  Kannattaa muistaa, että sijoittaja hakee aina tuottoa sijoitukselleen, eikä ole ostamassa yrityksen tuotteita”.