Kansainvälisyys tuo lisää potentiaalia omistajanvaihdokseen

Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan 23 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Toinen mielenkiintoinen tulos barometrissä on, että 40 prosenttia yrityksistä harkitsee omistajanvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pk-yritykset hakevat kansainvälistymisellä kasvua, mutta löytyisikö siitä apua myös omistajanvaihdoksiin?

Suomessa  yritysten omistajanvaihdosten ennakoidaan tuplaantuvan lähivuosina. Syy tähän on se, että vajaan 80 000 yrityksen omistaja on jo yli 55-vuotias, joten eläkkeelle siirtyminen alkaa olla ajatuksissa.

”Yritysten omistajavaihdosten lisääntyminen lisää myös näiden kauppojen rahoitustarvetta. Kotimaasta ei välttämättä löydy pääomia kaikille kaupoille. Siksi myös pk-yritysten omistajien kannattaisi ajoissa pohtia, löytyisikö yrityskaupan rahoittajiksi luotettavia sijoittajia ulkomailta,” Aumentor Oy:n Tarmo Hahto sanoo.

”Ulkomaisen sijoittajan hakeminen omistajanvaihdokseen on hyödyllistä varsinkin silloin, kun yritys suunnittelee tai jo harjoittaa vientitoimintaa. Kansainvälisten kontaktien kautta voi löytyä myös uusia asiakkaita ja yhteiskumppaneita, jotka lisäävät yrityksen arvoa omistajavaihdoksessa.”

Tarmo Hahto kannustaa pk-yrityksiä hakemaan yhteistyökumppaneita maailmalta.”Suomessa on historiallisesti varsin kehittyneet tuet ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Jos tavoitteena on omistajanvaihdos, tarvitaan yksilöllisempää palvelua ja täsmäkontakteja, sillä omistajanvaihdoksen suunnittelu ja toteutus vie yleensä noin pari vuotta. Esimerkiksi yrityksen arvomäärittely ja liiketoimintasuunnitelma ulkomaisia sijoittajia varten vaatii erityisosaamista ja valmiin kontaktiverkoston omistajanvaihdosta suunniteltaessa”, Hahto toteaa.