Kansainvälisyydestä lisää potentiaalia omistajanvaihdokseen

Noin neljänneksellä pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa ja noin 40 prosenttia yrityksistä harkitsee omistajanvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pk-yritykset hakevat kansainvälistymisellä kasvua, mutta löytyisikö siitä apua myös omistajanvaihdoksiin?

Suomessa yritysten omistajanvaihdosten ennakoidaan tuplaantuvan lähivuosina. Syy tähän on se, että noin 80 000 yrityksen omistaja on jo yli 55-vuotias, joten suunnitelmat eläkkeelle siirtymiseksi alkavat olla ajankohtaisia.

Ennustettu omistajavaihdosten kasvu lisää myös yrityskauppojen rahoitustarvetta, johon ei Suomesta aina löydy riittävästi pääomia. Siksi myös pk-yritysten omistajien kannattaisi harkita, löytyisikö yrityskaupan rahoittajiksi luotettavia sijoittajia ulkomailta.

Ulkomaisen sijoittajan hakeminen omistajanvaihdokseen on hyödyllistä varsinkin silloin, kun yritys suunnittelee tai jo harjoittaa vientitoimintaa. Kansainvälisten kontaktien kautta voi löytyä myös uusia asiakkaita ja yhteiskumppaneita, jotka lisäävät yrityksen arvoa omistajavaihdoksessa.

Suomessa on historiallisesti varsin kehittyneet tuet ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Jos tavoitteena on omistajanvaihdos, tarvitaan kuitenkin yksilöllisempää palvelua ja täsmäkontakteja,

Omistajanvaihdoksen suunnittelu ja toteutus vie yleensä noin pari vuotta. Esimerkiksi yrityksen arvomäärittely ja liiketoimintasuunnitelma ulkomaisia sijoittajia varten vaatii erityisosaamista ja valmiin kontaktiverkoston omistajanvaihdosta suunniteltaessa.