Kun on aika vaihtaa omistajaa,
tee se turvallisesti.

Palvelut

Räätälöimme palvelumme asiakkaan lähtökohdista – ja asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.

LATAA TÄSTÄ ESITE PALVELUISTA >>

Asiakkaitamme ja kumppaneitamme varten olemme laatineet kolme kiinteähintaista palvelukokonaisuutta. Niiden avulla voimme nopeasti ja tehokkaasti laatia asiakasyrityksestä analyysin, tunnistaa asiakasyrityksen kehityspotentiaalin sekä tehdä sille kehityssuunnitelman. Näihin palveluihin kuuluvat: perusanalyysi toimenpiteineen, nopea tilannekatsaus sekä liiketoimintanäkökulmasta toteutetut lausunnot esimerkiksi rahoitus- ja sijoituspäätösten tueksi.

Aumentorin asiantuntijat ovat olleet toteuttamassa satoja yritysanalyyseja ja kehittämistoimenpiteitä sekä rahoitus- ja yritysjärjestelyitä, pörssilistautumiset mukaan lukien.

Strategisessa viestinnässä ja markkinoinnissa Aumentor tarjoaa neljä palvelukokonaisuutta: viestinnän toteutus omistajanvaihdoksen tai yrityskaupan yhteydessä, viestintästrategian laatiminen osana yrityksen kehittämistoimenpiteitä, yritysbrändin ja/tai tuotemerkkien tuoreutus/uudistaminen sekä asiakastutkimukset.

Palvelukuvaukset

Liiketoiminnan kehittäminen ja selvitys

1. Perusanalyysi

Analyysi, joka toimii kehittämishankkeiden sekä rahoitus-, sijoitus- ja yritysjärjestelyiden päätöksenteon ja toteutuksen tukena. Lopputuloksena asiakas saa toimenpide-ehdotukset ja selkeän suunnitelman yrityksen kehittämiseen.

2. Liiketoimintalausunto

Liiketoimintapainotteinen lausunto yrityksen suunnitteleman hankkeen toteutuksesta ja riskeistä. Analyysissa keskitytään siihen, miten suunniteltu hanke vaikuttaa yrityksen markkina- ja kilpailuasemaan sekä kannattavuuteen 1–5 vuoden jaksolla. Rahoitus-, sijoitus- ja muita vastaavia päätöksiä varten asiakas saa hankkeesta kirjallisen arvion.

3. Tilannekatsaus

Nopea kartoitus yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta ja lähitulevaisuuden näkymistä. Tilannekatsaus toimii päätöksenteon tukena ja yrityksen kehityksen suuntana. Asiakas saa raportin, joka sisältää lyhyen analyysin ja toimenpide-ehdotukset.

4. Asiakaskohtaiset räätälöidyt kehittämistoimenpiteet
  • Liiketoimintasuunnitelmat ja kehittämishankkeet
  • Rahoitusjärjestelyt
  • Toiminnan kehittäminen, esimerkiksi kilpailustrategia tai kansainvälistyminen
  • Yritysjärjestelyt
5. Strategiset viestintä ja markkinointipalvelut
  • Viestintästrategiat ja -suunnitelmat sekä viestinnän toimenpide-ehdotukset asiakkaalle
  • Viestinnän toteutus omistajavaihdoksissa tai yritysjärjestelyissä
  • Yritysbrändin tuoreutus tai uudistaminen
  • Päätöksentekoa tukevat asiakaskyselyt ja -tutkimukset